Hieronder treft u een aantal actuele (onlangs verschenen) subsidieregelingen die op veel sectoren toepasbaar zijn.

 

WBSO en RDA subsidie

De WBSO is een fiscale aftrek, waarbij u als ondernemer direct voordeel heeft. U kunt nameljk maandelijks uw loonkosten en die van uw medewerkers voor speur- en ontwikkelwerk verlagen. U vermindert met deze regeling de afdracht van loonheffing over de loonkosten.

EIA, MIA en VAMIL regelingen

EIA staat voor Energie- investeringsaftrek. Het is een fiscale regeling, waarmee de Nederlandse overheid het Nederlandse bedrijfsleven wil aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie.

Innovatiebox

De innovatiebox (vanaf 2007 tot en met 2010 was dit de octrooibox) is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Alle winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten vallen in deze box.

IPC (Innovatie Prestatie Contract)

De IPC is een subsidie voor samenwerkende MKB-bedrijven in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren.

Eurostars

Bent u bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Werkt u daarbij samen met partners in ander landen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van Eurostars.

 

Projectformulering

 

Subsidie-scan

  

Subsidie-alert

Subsidies aanvragen 

Onderzoek alle mogelijkheden

Laat geen kans liggen

 

Over ons

 

U krijgt een vast aanspreekpersoon in ons bedrijf die verantwoordelijk is voor het succes van het totaal van uw projecten. Bij subsidie aanvragen binnen verschillende sectoren wordt u echter bijgestaan door specialisten die op de verschillende terreinen thuis zijn.

Uw vaste aanspreekpunt houdt de vinger aan de pols en u kunt met alle vragen bij hem of haar terecht.

 

 

 
   

 Marieke Engels

Projectmanager    

 

Albert Heijman    

Consultant    

 

Rudy Freeke    

Consultant      

   
   

 

 

   

Samenwerken aan subsidie voor uw klanten 

 

We work for your worlwide success!

Our company continuously seeks to develop technologies that will have a greater impact on safety.

      

Geweldige ondersteuning en volledig benutten van mogelijkheden

Ga zo door!

— Mark Heringa,  Directeur