Waarom Van Schravendijk Consultancy?

 

Wat zijn de stappen van onze dienstverlening: 

 

Subsidie-Scan

Al uw subsidiekansen worden in kaart gebracht, geanalyseerd en met u besproken. Ook de subsidiemogelijkheden die niet onmiddellijk met uw plannen te maken hebben, maar die wel voor het oprapen liggen.

 

Projectformulering

Samen met u zetten we uw plannen op papier zodat die goed aansluiten bij de subsidiemogelijkheden. In de vertaling van uw plannen naar subsidiabele doelen ligt de specialiteit van Van Schravendijk Consultancy.

 

Subsidieverwerving 

Wij vragen de subsidies aan in uw naam en u ontvangt ook zelf de subsidiegelden. We zoeken net zo lang voor u door bij fondsen tot dat we uw project gefinancierd krijgen.

 

Subsidie-Alert

Voortdurend worden al uw subsidie-mogelijkheden in de gaten gehouden en ieder moment dat zich een mogelijkheid voordoet, ondernemen wij actie .

 

Subsidie-verantwoording

Op uw verzoek kunnen we de subsidieadministratie en -verantwoording voor u verzorgen, zodat u geen risico loopt om subsidie te verspelen door een onjuiste registratie. De kosten voor deze administratie en verantwoording nemen we op in de projectbegroting.

  

Hulp bij bezwaar 

Soms worden subsidie-aanvragen onterecht afgewezen. Wij informeren u hierover en ondersteunen u bij uw procedures voor bezwaar en beroep. 
 

Projectformulering

 

Subsidie-scan

  

Subsidie-alert

Subsidies aanvragen 

Onderzoek alle mogelijkheden

Laat geen kans liggen

 

Over ons

 

U krijgt een vast aanspreekpersoon in ons bedrijf die verantwoordelijk is voor het succes van het totaal van uw projecten. Bij subsidie aanvragen binnen verschillende sectoren wordt u echter bijgestaan door specialisten die op de verschillende terreinen thuis zijn.

Uw vaste aanspreekpunt houdt de vinger aan de pols en u kunt met alle vragen bij hem of haar terecht.

 

 

 
   

 Marieke Engels

Projectmanager    

 

Albert Heijman    

Consultant    

 

Rudy Freeke    

Consultant      

   
   

 

 

   

Samenwerken aan subsidie voor uw klanten 

 

We work for your worlwide success!

Our company continuously seeks to develop technologies that will have a greater impact on safety.

      

Geweldige ondersteuning en volledig benutten van mogelijkheden

Ga zo door!

— Mark Heringa,  Directeur