Van Schravendijk Consultancy heeft jarenlange ervaring met het aanvragen van subsidies, kostenverminderingen en kredieten voor bedrijven en organisaties in diverse sectoren.


Scholing en werkgelegenheid

 • Aanvraag gericht op de scholing van aankomende leidster van kindercentra te Haarlem, opdrachtgever Stedelijke stichting Kinderopvang Haarlem, 2005, 1 miljoen euro, Europees Sociaal Fonds.
 • Aanvraag gericht op de instroom en scholing van zorgassistenten bij de Stichting Hervormde Diakonale Huizen, 2003. Subsidie via overheid en arbeidsvoorziening > 1 miljoen euro.
 • Aanvraag gericht op de aanname en scholing van thuishulpmedewerkers, opdrachtgever NTN Thuishulp Amsterdam, 2006. Subsidie via Landelijke overheid > honderdduizend euro.
 • Aanvraag gericht op de aanname en scholing van cateringmedewerkers, opdrachtgever Cateringbedrijven Noord-Holland, 2005. Subsidie via sectorfonds > honderdduizend euro.
 • Aanvraag gericht op de instroom en scholing van medewerkers in de reisbranche, opdrachtgever arbeidsbureau Amsterdam en de Provincie Noord-Holland, 2008. Subsidie via sectorfonds, tweehonderdduizend euro.
 • Aanvraag gericht op de instroom en scholing van medewerkers in de het gevangeniswezen, opdrachtgever: de penitentiaire inrichting "Over Amstel", 2008. Subsidie via regionale overheid > honderdduizend euro.
 • Aanvraag gericht op de instroom en scholing van medewerkers in de Tuinbouw, de Groene Route, 2008. Subsidie > honderdduizend euro
 • Aanvraag gericht op de instroom en scholing van medewerkers op Schiphol, 2009. Subsidie > honderdduizend euro.
 • Aanvraag gericht op de instroom en scholing van verzorgenden bij de Stichting Fontis, 2010 via ESF.
 • Energie en milieu
 • Aanvragen in opdracht van bedrijven (Farbo en projectsubsidies ter vermindering van uitstoot van Co2 gassen).
 • Aanvragen in opdracht van particulieren.
 • Aanvragen voor het uitvoeren van aanbestedingen zowel ESF als nationaal, 2003-2015 in opdracht van reintegratiebureaus.


Welzijn en zorg

 • Aanvraag gericht op de inburgering van allochtone jongeren, opdrachtgever Cover BV, 2008. Subsidie > honderdduizend euro•
 • Aanvraag gericht op inburgering van allochtone jongeren, Opdrachtgever NV Werk 2005. Subsidie > honderdduizend euro.
 • Aanvraag gericht op de inburgering van allochtone vrouwen in diverse stadsdelen van Amsterdam in opdracht van stichting Kleur in 't Werk. Subsidie > honderdduizend euro.
 • Aanvraag gericht op het tegengaan van huiselijk geweld in opdracht van de Amsterdamse Turkse vrouwen vereniging ATKB, 2002. Aanvraag > vijfentwintig duizend euro.
 • Aanvraag gericht op de bestrijding van extremisme onder Marokkaanse jongeren in opdracht van stichting Emcemo, 2007. Subsidie > vijftienduizend euro.
 • Aanvraag gericht op het voeren van debatten rond inburgering en emancipatie onder Marokkaanse groepen in opdracht van stichting Emcemo, 20010.
 • Aanvragen van innovatieprojecten ten behoeve van cursussen van opvoeding van ouders van hangjongeren bij ZonmW 2012 en BJA-COW.
 • Subsidies ten behoeve van de zorg aan transgenders en hun familie, anderhalf miljoen euro. 2012-2014
 • Vergroten kennis van de Europese Unie bij jongeren in opdracht van de stichting Jongerenwerk Amsterdam, 2010, vijftig duizend euro.

Cultuur en monumentenzorg

 • Particuliere opdrachten ten behoeve van verbouwing, renovatie en onderhoud, 2000 tot 20015.
 • Kredieten ten behoeve van de renovatie van landgoed Klein Engelenburg te Brummen, 2009.
 • Opdrachten ter verkrijging van subsidies voor tentoonstellingen en exposities, 2000- 2005 in opdracht van stichting Art in Red Light, stichting Asago, stichting Go Up Town etc..
 • Opdracht ter vervaardiging van literatuur in opdracht van stichting Kleur in 't Werk. Subsidies, 2000-2005. Subsidies > honderdduizend euro.
 • Aanvragen ten behoeve van culturele evenementen in de buurt (2008-2015).
 • Vernieuwing van het productaanbod bij kleinere ondernemers te Drenthe, vijftigduizend euro per project, (2009-2015).


Ontwikkelingssamenwerking

 • Aanvragen gericht op de verbetering van de leefomstandigheden van slachtoffers van de aardbeving te Adapazari, opdrachtgever Start Foundations en Cordaid, 2001-2002. Subsidies tweehonderdvijftigduizend euro.
 • Aanvraag gericht op de verbetering van de positie van Iraakse kinderen, 2007.
 • Aanvragen gericht op de verbetering van leefomstandigheden van aidspatiënten in Ethiopië, 2005 en 2012.
 • Steun aan individuele kleine ondernemers in derde wereld landen, 2010 - 2015.
 • Ontwikkeling van een aanbod aan Microfinance in derde wereld landen, welke daadwerkelijk bij de allerarmste terecht komen, 2010-2015.


Onderwijs en innovatie

 • Ontwikkeling van technieken ten behoeve van telewerken, 2002. Subsidies > honderdduizend euro van het ministerie van SZW.
 • Ontwikkeling van nieuwe arbeidsvoorwaardenmodellen ten behoeve van de bevordering van instroom van allochtone medewerkers in de thuiszorg, 2009. Subsidies > honderdduizend euro, subsidie van SZW.
 • Onderzoek naar emancipatie en inburgering van allochtone vrouwen, 2002 - 2015, in opdracht van stichting Kleur in 't Werk. Subsidies per aanvraag honderdduizend euro, Europese Unie.
 • Ontwikkeling van nieuwe modellen van seniorenwoningen, 2007 Subsidies > driehonderdduizend euro, Ministerie OC&W en Europese Unie.
 • Ontwikkeling van nieuwe methodieken in het onderwijs ter bevordering van leerstages van mensen met een handicap in opdracht van CED Rotterdam, 2010, tweehonderdduizend euro, UWV fonds.

 

 

Projectformulering

 

Subsidie-scan

  

Subsidie-alert

Subsidies aanvragen 

Onderzoek alle mogelijkheden

Laat geen kans liggen

 

Over ons

 

U krijgt een vast aanspreekpersoon in ons bedrijf die verantwoordelijk is voor het succes van het totaal van uw projecten. Bij subsidie aanvragen binnen verschillende sectoren wordt u echter bijgestaan door specialisten die op de verschillende terreinen thuis zijn.

Uw vaste aanspreekpunt houdt de vinger aan de pols en u kunt met alle vragen bij hem of haar terecht.

 

 

 
   

 Marieke Engels

Projectmanager    

 

Albert Heijman    

Consultant    

 

Rudy Freeke    

Consultant      

   
   

 

 

   

Samenwerken aan subsidie voor uw klanten 

 

We work for your worlwide success!

Our company continuously seeks to develop technologies that will have a greater impact on safety.

      

Geweldige ondersteuning en volledig benutten van mogelijkheden

Ga zo door!

— Mark Heringa,  Directeur